Състав на Обществен съвет

Състав на Обществен съвет

1.Йоданка Мичева - представител на Община Попово


2.Несрин Раимова - родител


3.Айфер Ферхатова - родител


4.Салихе Боровинова - родител


5.Ивелина Борисова - родител