Адм. услуги

Обща информация

Училището извършва следните административни услуги:

1.Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

2.Приемане на деца в първи клас  в  училището

3.Приемане на ученици в  V клас по училищен прием

4.Издаване на дубликати на документи

Заявления за извършване на услугите в раздел За нас/Прием, а за дубликат в Документи/Документи