Кръгла маса на тема : "Интеркултурното образование - всяко дете е значимо, особено в условията на криза"

Кръгла маса на тема : "Интеркултурното образование - всяко дете е значимо, особено в условията на криза"

Кръгла маса на тема : "Интеркултурното образование - всяко дете е значимо, особено в условията на криза"

На 10.09.2021 г. в зала 1 на НЧ "Св.св.Кирил и Методий-1882",гр.Попово се проведе кръгла маса-дискусия,представяне на добри практики на тема "Интеркултурното образование-всяко дете е значимо,особено в условията на криза" на ЦОИДУЕМ.Мероприятието се организира във връзка с изпълнението на конкурсна процедура 33.19-2020,приоритет 1.
Наши гости бяха г-жа Елка Станчева-началник РУО гр.Търговище, г-н С.Симеонов-експерт РУО гр.Търговище, г-жа Д.Димитрова директор дирекция Хуманитарни дейности-община Попово, г-н Д.Колев -председател УС на Център Амалипе, г-жа Т.Крумова-програмен директор на Център Амалипе и директори на училища от община Попово.
Кръглата маса се проведе в две части.В първата част,бяха представени презентации, изработени от ученици,участващи в група "Фолклор на етносите".Във втората част ръководителите на групи, запознаха присъстващите със своята работа. Споделен бе опит и от гостите.
Във фоаето на читалището, бе уредена изложба от носии на различни етноси, старинни предмети, снимки и проекти на ученици.