Стартира Национална Програма "Заедно в изкуствата и спорта"

Стартира Национална Програма "Заедно в изкуствата и спорта"

27.05.2022 г.

Във връзка с дейностите, в ОУ "Христо Ботев" с.Ломци, обл.Търговище ще бъдат сформирани следните групи и отбори:
По Модул 1 "Изкуства":
1. Вокална група за изпълнение на детски и естрадни песни.
2. Група за народни танци.
По Модул 2 "Спорт":
1. Отбор по баскетбол за момичета
2. Отбор по футбол - смесен( момичета и момчета).
Във връзка с осъществяване на дейностите по модулите ОУ "Христо Ботев" търси съответните треньори и тъководители на групи:
треньор по баскетбол, треньор по футбол, ръководител на вокална група и ръководител на група за народни танци. Необходимо е треньорите на отборите и ръководителите на групи да притежават необходимата квалификация и лицензи.