Национална програма "Иновации в действие"

Национална програма "Иновации в действие"

Националната програма „Иновации в действие“ дава възможност за мобилност, за посещение на място, за демонстрации и за наблюдение на иновациите в избрано от нас училище-партньор. Учители и ученици от училището ще имат възможност в рамките на бъдещата мобилност да станат свидетели на иновационни практики. Тази година наш партньор ще бъде ОУ "Георги Бенковски" гр. Велинград.